Телерентгенография

Идеално решение за ортодонти,орални и лицево-челюстни хирурзи. Използва се най-често при планиране на ортодонтско лечение. Служи за определяне растежа на зъбите , лицевите съотношения спрямо стандартните норми и промените, които трябва да се направят.

Идеално решение за ортодонти,орални и лицево-челюстни хирурзи. Използва се най-често при планиране на ортодонтско лечение. Служи за определяне растежа на зъбите , лицевите съотношения спрямо стандартните норми и промените, които трябва да се направят.

Телерентгенографията е рентгенова снимка, която представлява изображение на черепа в профил. Този вид рентгенографии се използват най-често при ортодонтски лечения, защото дават изглед към връзките на зъбите с челюстите и на челюстите с останалата част от черепа. Благодарение на телерентгенографията става видим ъгълът, под който растат зъбите, както и всякакви изменения в съотношенията между зъбите, челюстите и лицевите кости. Цефалометричната рентгенография дава информация за посоката на растеж на челюстите и за определянето на скелетния тип на пациента. Посредством нея се установява къде точно е проблемът, диагностициран при прегледа. При телерентгенографията няма как зъбите да бъдат показани поотделно, затова този вид дентални снимки не се използват за откриване на проблеми, свързани с отделните зъби като кариеси или периодонтит

Позволява измерването на големината на скелетните бази на гор​на и долн​а челюст, измерване на наклона на зъбите на двете челюсти,  установяването на съотношенията между базата на черепа и горна и долна челюст.

Идеално решение за ортодонти,орални и лицево-челюстни хирурзи.
Използва се най-често при планиране на ортодонтско лечение.

Подобни


Ортопантомография

Показва цялостния изглед на челюстите, темпоромандибуларните стави, назалната област , част от синусите. Необходима е за доброто планиране на лечение, чрез нея се откриват вродени аномалии, патолагични процеси, фрактури, кисти и положението им спрямо кост

Половин Ортопантомография

Половин Ортопантомография

Рентгенография на череп

Рентгенография на череп

Темпоромандибуларни стави

Показва цялостния изглед на челюстите, темпоромандибуларните стави, назалната област , част от синусите. Необходима е за доброто планиране на лечение, чрез нея се откриват вродени аномалии, патолагични процеси, фрактури, кисти и положението им спрямо кост

Дигитална кариес диагностика на всички зъби

Дигитална кариес диагностика на всички зъби