Екстраорални

Ортопантомография

Ортопантомография

Показва цялостния изглед на челюстите, темпоромандибуларните стави, назалната област , част от синусите. Необходима е за доброто планиране на лечение, чрез нея ...

Телерентгенография

Телерентгенография

Идеално решение за ортодонти,орални и лицево-челюстни хирурзи.
Използва се най-често при планиране на ортодонтско лечение.
Темпоромандибуларни стави

Темпоромандибуларни стави

Показва цялостния изглед на челюстите, темпоромандибуларните стави, назалната област , част от синусите. Необходима е за доброто планиране на лечение, ...

Рентгенография на синуси

Рентгенография на синуси

Рентгенова снимка на изпълнените с въздух кухини, разположени в предната част на черепа. Това изследване се извършва, когато са налице симптоми на синузит ,при ...
Половин Ортопантомография

Половин Ортопантомография

Рентгенография на череп

Рентгенография на череп

Идеално решение за ортодонти,орални и лицево-челюстни хирурзи. Използва се най-често при планиране на ортодонтско лечение. Служи за определяне растежа на ...