Екстраорални

Ортопантомография

Ортопантомография

Цена:

ПЛАКА: 30 лв.
E-MAIL:  25 лв.

Половин Ортопантомография

Половин Ортопантомография

Цена:

ПЛАКА: 20 лв.
E-MAIL:  15 лв.

Телерентгенография

Телерентгенография

Цена:

ПЛАКА: 30 лв.
E-MAIL:  25 лв.

Рентгенография на череп

Рентгенография на череп

Цена:

При запитване

Темпоромандибуларни стави

Темпоромандибуларни стави

Цена:

ПЛАКА: 30 лв.
E-MAIL:  25 лв.

Рентгенография на синуси

Рентгенография на синуси

Цена:

ПЛАКА: 30 лв.
E-MAIL:  25 лв.