Интраорални

Интраорални
Сегментна рентгенография(периапикална)

Сегментна рентгенография(периапикална)

Цена:

ХАРТИЕН НОСИТЕЛ: 9 лв.
E-MAIL : 8 лв.
 

СЕГМЕНТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕНТГЕНОГРАФСКА ПЛАКА (ПЕРИАПИКАЛНА)

СЕГМЕНТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕНТГЕНОГРАФСКА ПЛАКА (ПЕРИАПИКАЛНА)

Цена:

9 лв.


 
Bitewing - 4,5MM-3MM

Bitewing - 4,5MM-3MM

Цена:

ХАРТИЕН НОСИТЕЛ: 9 лв.
E-MAIL : 8 лв.

BITEWING - 5.5MM /3MM

BITEWING - 5.5MM /3MM

Цена:

10 лв.