Интраорални

Интраорални
Сегментна рентгенография(периапикална)

Сегментна рентгенография(периапикална)

Най-често използваната дентална рентгенова снимка. Визуализира целия зъб - коронка и корен. Използва се за диагностика на заболявания на зъбите, изменения ...

Bitewing

Bitewing

Това е уникална техника, при която се захапва специален водач, който прави възможно да се видят страничните 

повърхности на зъбите. Използва се за ...

Simpson

Simpson

Рентгеногафия , която визуализира горна или долна челюст. 

В близкото минало се използваше за локализиране на ретинирани

зъби , но с ...