2D

Сегментна рентгенография(периапикална)

Сегментна рентгенография(периапикална)

Цена:

ХАРТИЕН НОСИТЕЛ: 9 лв.
E-MAIL : 8 лв.
 

СЕГМЕНТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕНТГЕНОГРАФСКА ПЛАКА (ПЕРИАПИКАЛНА)

СЕГМЕНТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕНТГЕНОГРАФСКА ПЛАКА (ПЕРИАПИКАЛНА)

Цена:

9 лв.


 
Bitewing - 4,5MM-3MM

Bitewing - 4,5MM-3MM

Цена:

ХАРТИЕН НОСИТЕЛ: 9 лв.
E-MAIL : 8 лв.

BITEWING - 5.5MM /3MM

BITEWING - 5.5MM /3MM

Цена:

10 лв.

Ортопантомография

Ортопантомография

Цена:

ПЛАКА: 35 лв.
E-MAIL:  30 лв.

Половин Ортопантомография

Половин Ортопантомография

Цена:

ПЛАКА: 25 лв.
E-MAIL:  20 лв.

Телерентгенография

Телерентгенография

Цена:

ПЛАКА: 35 лв.
E-MAIL:  30 лв.

Рентгенография на череп

Рентгенография на череп

Цена:

ПЛАКА: 35 лв.
E-MAIL:  30 лв.

Темпоромандибуларни стави

Темпоромандибуларни стави

Цена:

ПЛАКА: 35 лв.
 

Китка

Китка

Цена: ПЛАКА: 35 лв.
E-MAIL:  30 лв.
Дигитална кариес диагностика на всички зъби

Дигитална кариес диагностика на всички зъби

Цена: ПЛАКА: 35 лв.
E-MAIL:  30 лв.