2D

Сегментна рентгенография(периапикална)

Сегментна рентгенография(периапикална)

Цена:

ХАРТИЕН НОСИТЕЛ: 8 лв.
E-MAIL : 6 лв.
 

СЕГМЕНТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕНТГЕНОГРАФСКА ПЛАКА (ПЕРИАПИКАЛНА)

СЕГМЕНТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕНТГЕНОГРАФСКА ПЛАКА (ПЕРИАПИКАЛНА)

Цена: 8 лв.
Bitewing - 4,5MM-3MM

Bitewing - 4,5MM-3MM

Цена:

8 лв.

BITEWING - 5.5MM /3MM

BITEWING - 5.5MM /3MM

Цена:

10 лв.

Ортопантомография

Ортопантомография

Цена:

ПЛАКА: 32 лв.
E-MAIL:  27 лв.

Bitewing - 4,5MM-3MM

Bitewing - 4,5MM-3MM

Цена:

8 лв.

Половин Ортопантомография

Половин Ортопантомография

Цена:

ПЛАКА: 22 лв.
E-MAIL:  17 лв.

Телерентгенография

Телерентгенография

Цена:

ПЛАКА: 32 лв.
E-MAIL:  27 лв.

Рентгенография на череп

Рентгенография на череп

Цена:

Рентгенография на череп - 32 лв

Темпоромандибуларни стави

Темпоромандибуларни стави

Цена:

ПЛАКА: 32 лв.
E-MAIL:  27 лв.