2D

Сегментна рентгенография(периапикална)

Сегментна рентгенография(периапикална)

Цена:
СЕГМЕНТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕНТГЕНОГРАФСКА ПЛАКА (ПЕРИАПИКАЛНА)

СЕГМЕНТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕНТГЕНОГРАФСКА ПЛАКА (ПЕРИАПИКАЛНА)

Цена:
Bitewing - 4,5MM-3MM

Bitewing - 4,5MM-3MM

Цена:
BITEWING - 5.5MM /3MM

BITEWING - 5.5MM /3MM

Цена:
Ортопантомография

Ортопантомография

Цена:
Половин Ортопантомография

Половин Ортопантомография

Цена:
Телерентгенография

Телерентгенография

Цена:
Рентгенография на череп

Рентгенография на череп

Цена:

ПЛАКА: 35 лв.
E-MAIL:  30 лв.

Темпоромандибуларни стави

Темпоромандибуларни стави

Цена:
Китка

Китка

Цена:
Дигитална кариес диагностика на всички зъби

Дигитална кариес диагностика на всички зъби

Цена: