Ортопантомография

Показва цялостния изглед на челюстите, темпоромандибуларните стави, назалната област , част от синусите. Необходима е за доброто планиране на лечение, чрез нея се откриват вродени аномалии, патолагични процеси, фрактури, кисти и положението им спрямо кост

Цена:

ПЛАКА: 30 лв.
E-MAIL:  25 лв.

Показва цялостния изглед на челюстите, темпоромандибуларните стави, назалната област , част от синусите. Необходима е за доброто планиране на лечение, чрез нея се откриват вродени аномалии, патолагични процеси, фрактури, кисти и положението им спрямо костта, състоянието на алвеоларния гребен, съотношението между синусния контур и апексите на зъбите .

 

Индикации за панорамна рентгенография -първоначален преглед -изясняване причината за липсващи зъби -изследване на апикални и периодонтални заболявания -изследване на темпоромандибуларни стави -изследване на лицеви асиметрии,подутини,фрактури и травми -пре и постоперативен статус в лицевочелюстната хирургия -лечение с импланти -бавнозаздравяващи екстракционни рани -ортодонтско лечение -изясняване на синдроми и системни заболявания

 

Показва цялостния изглед на челюстите, темпоромандибуларните стави, назалната област , част от синусите. Необходима е за доброто планиране на лечение, чрез нея се откриват вродени аномалии, патолагични процеси, фрактури, кисти и положението им спрямо костта, състоянието на алвеоларния гребен, съотношението между синусния контур и апексите на зъбите .

 

Индикации за панорамна рентгенография -първоначален преглед -изясняване причината за липсващи зъби -изследване на апикални и периодонтални заболявания -изследване на темпоромандибуларни стави -изследване на лицеви асиметрии,подутини,фрактури и травми -пре и постоперативен статус в лицевочелюстната хирургия -лечение с импланти -бавнозаздравяващи екстракционни рани -ортодонтско лечение -изясняване на синдроми и системни заболявания

 

ПЛАКА: 30 лв.
E-MAIL:  25 лв.

Подобни


Сегментна рентгенография(периапикална)

Визуализира целия зъб-корен и коронка.Използва се за диагностика на заболявания на зъбите,изменения около корените,при провеждане на кореново лечение,при хирургични интервенции.

СЕГМЕНТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕНТГЕНОГРАФСКА ПЛАКА (ПЕРИАПИКАЛНА)

Визуализира целия зъб-корен и коронка.Използва се за диагностика на заболявания на зъбите,изменения около корените,при провеждане на кореново лечение,при хирургични интервенции.

Bitewing - 4,5MM-3MM

Това е уникална техника, при която се захапва специален водач

BITEWING - 5.5MM /3MM

Tова е уникална техника, при която се захапва специален водач, който прави възможно да се видят страничните 

Половин Ортопантомография

Половин Ортопантомография

Телерентгенография

Идеално решение за ортодонти,орални и лицево-челюстни хирурзи. Използва се  най-често при планиране на ортодонтско лечение. Служи за определяне растежа на зъбите , лицевите съотношения спрямо стандартните норми и промените, които трябва да се направят.

Рентгенография на череп

Рентгенография на череп

Темпоромандибуларни стави

Показва цялостния изглед на челюстите, темпоромандибуларните стави, назалната област , част от синусите. Необходима е за доброто планиране на лечение, чрез нея се откриват вродени аномалии, патолагични процеси, фрактури, кисти и положението им спрямо кост

Рентгенография на синуси

Рентгенография на синуси