Bitewing - 4,5MM-3MM

Това е уникална техника, при която се захапва специален водач

Това е уникална техника, при която се захапва специален водач, който прави възможно да се видят страничните 

повърхности на зъбите. Използва се за ранно диагностициране на кариеси, дори преди клиничната им изява.

Тази техника има предимства пред конвенционалната рентгенография поради:

  • виждат се добре страничните повърхности на зъбите
  • само с една снимка се виждат до 8 зъба
  • по-малко снимки означава по-малко облъчване и по-малко неудобство за пациента при центрирането.
  • ранна диагностика ще доведе до навременно лечение и ще спести средства.

Дигиталните рентгенови снимки, все повече заменят традиционните рентгенови снимки с обикновен филм поради лекотата на използване, ефективността и най-важното - намаленото количество радиация, което е необходимо и използвано.  Правят се с специализиран сензор, който изпраща изображението директно на компютъра, където може да бъде гледано веднага.


Това е уникална техника, при която се захапва специален водач, който прави възможно да се видят страничните 

повърхности на зъбите. Използва се за ранно диагностициране на кариеси, дори преди клиничната им изява.

Тази техника има предимства пред конвенционалната рентгенография поради:

  • виждат се добре страничните повърхности на зъбите
  • само с една снимка се виждат до 8 зъба
  • по-малко снимки означава по-малко облъчване и по-малко неудобство за пациента при центрирането.
  • ранна диагностика ще доведе до навременно лечение и ще спести средства.

Дигиталните рентгенови снимки, все повече заменят традиционните рентгенови снимки с обикновен филм поради лекотата на използване, ефективността и най-важното - намаленото количество радиация, което е необходимо и използвано.  Правят се с специализиран сензор, който изпраща изображението директно на компютъра, където може да бъде гледано веднага.

Подобни


Сегментна рентгенография(периапикална)

Визуализира целия зъб-корен и коронка.Използва се за диагностика на заболявания на зъбите,изменения около корените,при провеждане на кореново лечение,при хирургични интервенции.

СЕГМЕНТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕНТГЕНОГРАФСКА ПЛАКА (ПЕРИАПИКАЛНА)

Визуализира целия зъб-корен и коронка.Използва се за диагностика на заболявания на зъбите,изменения около корените,при провеждане на кореново лечение,при хирургични интервенции.

BITEWING - 5.5MM /3MM

Tова е уникална техника, при която се захапва специален водач, който прави възможно да се видят страничните