Сегментна рентгенография(периапикална)

Визуализира целия зъб-корен и коронка.Използва се за диагностика на заболявания на зъбите,изменения около корените,при провеждане на кореново лечение,при хирургични интервенции.

Най-често използваната дентална рентгенова снимка. Визуализира целия зъб - коронка и корен. Използва се за диагностика на заболявания на зъбите, изменения около корените, заболявания на венците, промени в кореновия канал ,абсцеси , инфекции, загуба на кост и т.н

Без рентгенова снимка много от тези проблеми биха могли да останат недиагностицирани.

В нашите лаборатории се използва от 2000-та год. паралелна рентгенова техника за сегментните рентгенографии, поради редица предимства.

- Изображението на зъбите на е почти анатомично и идентично на големината им.

- Няма свръх проекция на зъбите, понеже сензора или филма не се притиска върху зъбната дъга.
- Максимално редуцирано изкривяване на образа и намаляване на облъчваната площ, следователно намаляване на дозата.

Дигиталните рентгенови снимки, все повече заменят традиционните рентгенови снимки с обикновен филм поради лекотата на използване, ефективността и най-важното - намаленото количество радиация, което е необходимо и използвано. Правят се с специализиран сензор, който изпраща изображението директно на компютъра, където може да бъде гледано веднага. При рентгенови снимки с обикновен филм, ако изображението излезе прекалено светло или твърде тъмно, ще трябва да се повтори. С дигитално рентгеново изображение можете да регулирате рентгеновото изображение на компютъра. Денталния лекар , може също така да приближава определени области на рентгеновото изображение и дори да създава по-голямо изображение.

Най-често използваната дентална рентгенова снимка. Визуализира целия зъб - коронка и корен. Използва се за диагностика на заболявания на зъбите, изменения около корените, заболявания на венците, промени в кореновия канал ,абсцеси , инфекции, загуба на кост и т.н

Без рентгенова снимка много от тези проблеми биха могли да останат недиагностицирани.

В нашите лаборатории се използва от 2000-та год. паралелна рентгенова техника за сегментните рентгенографии, поради редица предимства.

- Изображението на зъбите на е почти анатомично и идентично на големината им.

- Няма свръх проекция на зъбите, понеже сензора или филма не се притиска върху зъбната дъга.
- Максимално редуцирано изкривяване на образа и намаляване на облъчваната площ, следователно намаляване на дозата.

Дигиталните рентгенови снимки, все повече заменят традиционните рентгенови снимки с обикновен филм поради лекотата на използване, ефективността и най-важното - намаленото количество радиация, което е необходимо и използвано. Правят се с специализиран сензор, който изпраща изображението директно на компютъра, където може да бъде гледано веднага. При рентгенови снимки с обикновен филм, ако изображението излезе прекалено светло или твърде тъмно, ще трябва да се повтори. С дигитално рентгеново изображение можете да регулирате рентгеновото изображение на компютъра. Денталния лекар , може също така да приближава определени области на рентгеновото изображение и дори да създава по-голямо изображение.

Подобни


СЕГМЕНТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕНТГЕНОГРАФСКА ПЛАКА (ПЕРИАПИКАЛНА)

Визуализира целия зъб-корен и коронка.Използва се за диагностика на заболявания на зъбите,изменения около корените,при провеждане на кореново лечение,при хирургични интервенции.

Bitewing - 4,5MM-3MM

Това е уникална техника, при която се захапва специален водач

BITEWING - 5.5MM /3MM

Tова е уникална техника, при която се захапва специален водач, който прави възможно да се видят страничните